ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ & ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ MELODIA 246 ΚΛΙΝΩΝ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Κλιματισμός Daikin VRV iii με εσωτερικές μονάδες κρυφού τύπου για τα 128 δωμάτια του κοινοχρήστους χώρους και το εστιατόριο

Ζεστά νερά χρήσης του ξενοδοχείου και του εστιατορίου MELODIA του ξενοδοχειακού συγκροτήματος στα παράλια της Μαύρης θάλασσας.

Σύστημα 54 επιλεκτικών συλλεκτών των 2,3 m2 με 4 των 1.500 λίτρων μπόιλερ τριπλής ενεργείας. Όλα τα προϊόντα της Sieline/Siemens

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima