ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ

Μεζονέτα 200m2 στην Σαλαμίνα.

Ανάληψη έργου : Ιανουάριος 2018.

Εγκατάσταση κεντρικόυ συστήματος  ψύξης - θέρμανσης με fan-coils DAIKIN και ηλιακό SONNE.

Το σύστημα υποστηρίζεται απο αντλία θερμότητας και ηλιακό τριπλής ενέργειας :

Daikin Alterma χαμηλών θερμοκρασιών  16 kw monoblock

Sonne Action 200 lt / 3,40 m2 Επιλεκτικός , Χάλκινος