ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ

Μεζονέτα 200m2 σε 3 επίπεδα στον Άγιο Στέφανο Αττικής

Ανάληψη έργου : Απρίλιος 2018

Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας Daikin Alterma χαμηλών θερμοκρασιών  16 kw monoblock