ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ MEAT HOUSE ΣΤΗΝ Ν. ΣΜΥΡΝΗ :

Κλιματισμός DAIKIN VRVIII 16 Hp με 2 FXKQ 63 γωνιακές κασσέτες, 1 FXFQ125 κασσέτα κυκλικής ροής καί 1 FXHQ 100 εμφανές οροφής . Εξαερισμός - αερισμός σάλας με αισθητήριο ποιότητος αέρα. Εξαερισμός - αερισμός φούσκα κουζίνας & Εξαερισμός - αερισμός δωματίου ψυγείων καί τουαλετών.

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima