ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Κατά την εγκατάσταση (Ηeat pump Daikin) Αφύγρανση – Ψύξη - θέρμανση,

Αεραγωγός δαπέδου θέρμανσης - αφύγρανσης.

Ενδοδαπεδια θερμανση:

Σε τελικό στάδιο:

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima