ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ

Διαμέρισμα 80 m2 στη Νίκαια

Ανάληψη έργου : Μάρτιος 2018

Αποκοπή απο κεντρική θέρμανση και εγκατάσταση επίτοιχου λέβητα φυσικού αερίου daikin D2CND , σύνδεση με δίκτυο αερίου και εγκατάσταση νέου δικτύου θέρμανσης.