ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ

Διαμέρισμα 100 m2 στο Μαρούσι

Ανάληψη έργου : Ιούνιος 2018

Εγκατάσταση λέβητα φυσικού αερίου dakin στο ήδη υπάρχων δίκτυο θέρμανσης.