ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ

Διαμέρισμα 100 m2 στη Νέα Ιωνία

Ανάληψη έργου : Μάρτιος 2018

Αποκοπή απο το κεντρικό σύστημα θέρμανσης, νέο δίκτυο σωληνώσεων και εγκατάσταση Daikin Altherma Hi Temperature 16 Kw