ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ

Διαμέρισμα 100 m2 στη Μεταμόρφωση

Ανάληψη έργου : Φεβρουάριος 2018

Εγκατάσταση συστήματος λέβητα υγραερίου DAIKIN.