ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ

2 διαμερίσματα 70 + 50 m2 στη Νίκαια

Ανάληψη έργου : Ιανουάριος 2019

Αποκοπή απο κεντρική θέρμανση πολυκατοικίας , κατασκευή αυτόνομων νέων δικτύων θέρμασης & εγκατάσταση αντλίας θερμότητας daikin altherma hi temp 11 kw

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima

Κουμπαράκης - Intraclima